Verktygsfirma Kurt Almquist startades 1965 av Kurt Amlquist med inriktning att producera formverktyg till ortens plastindustri. Starten skedde hemma i boningshuset för att senare drivas vidare i kommunens lokaler på Henja industriområde.

Under 70-talet startades en tillverkning av egna produkter i plast inom inrednings- och läromedelsområdet för lek- och förskolor.
Sortimentet utökades med leksaker, som legotillverkare till de ledande inom branschen.
Samarbetet med sjukvården etablerades också med tillverkning av medicintekniska produkter såsom droppklämmor, ventiler och förslutningslock.
Den snabba expansionen inom plasten medförde att egen fastighet inköptes.

Under 80-talet växte området medicintekniska produkter med bl.a. doserhjälpmedel för medicinering och dentalprodukter, vilket gjorde att vi under senare delen av 80-talet byggde till fastigheten.

Under 90-talets början ombildades firman till Almquist Formplast AB och sönerna Kenneth och Mikael blev delägare med kompetens inom formverktyg och plastbearbetning.
Leksaksdelen minskades och ersattes med tekniskt formgods och nya medicintekniska produkter, såsom hjälpmedel vid ögonmedicinering samt olika slags provrör.
Expanderingen mot medicintekniska produkter och tekniskt formgods gjorde att vi certifierade vårt kvalitetssystem i slutet av 90-talet.