Vår målinriktning är att inom flertalet produktgrupper utveckla produkter tillsammans med våra uppdragsgivare, från idé till färdig produkt och tillverka dessa med inriktning att förebygga fel och att ständigt göra förbättringar så att både vi och kunden får ett bra utbyte.
Att vi har formverkstad inom väggarna och ett bra samarbete med ledande verktygstillverkare har hjälpt oss i detta och bidragit till att hålla ledtiderna korta, vilket har skapat ett mycket bra förhållande till våra kunder.

Vi står även till tjänst med all efterbearbetning och förpackning som kan komma ifråga för bästa lösning åt Er.Här visas ett litet urval från vår produktion (klicka på bilderna för förstoring):